Preventie en veiligheid: bedrijven en particulieren

Preventie en veiligheid: bedrijven en particulieren

Global S.I. Group geeft diverse opdrachtgevers advies op het gebied van veiligheid. De werkzaamheden worden altijd grondig afgestemd met de opdrachtgever. Daarna wordt een protocol opgesteld dat veiligheid ‘op maat’ biedt. Global levert deze dienst in een unieke combinatie met recherchewerkzaamheden, waardoor zowel op het gebied van beveiliging als op het gebied van recherche, kwaliteit wordt geleverd. Met deze manier van werken kunnen wij aan alle beveiligings-, opsporings- of andere veiligheidsvraagstukken voldoen. In het protocol worden tevens de concrete afspraken vastgelegd met betrekking tot taakverdeling, informatiedeling en verantwoordelijkheden.

Het wederzijds uitwisselen van informatie met, onder andere, de Politie kan helpen om specifieke dreigingsniveaus te bepalen en passende maatregelen te treffen. Door veiligheid gecentraliseerd aan te bieden wordt ook de kwaliteitsbewaking stevig verankerd en kan er beter gestuurd worden op een juiste prijs/kwaliteitverhouding. Global S.I. Group biedt diensten aan die nu nog veel door Politie worden afgehandeld, zoals bepaalde aspecten van het recherchewerk.

 

  • Persoonlijke aanpak en maatwerk per opdracht
  • Maken individueel protocol voor beveiliging gericht op uw specifieke situatie en in acht neming van uw eigen protocollen
  • Grondige inventarisatie van uw wensen en eisen voor beveiliging
  • Risico analyse en helder advies
  • Regelmatige controlerondes waarbij wij zo nodig een stapje verder gaan dan afgesproken, in situaties die u schade kunnen berokkenen
  • Snel en adequaat onregelmatigheden en verdachte situaties signaleren en tegengaan
  • Indien gewenst uitvoeren van sleutelbeheer, ontvangen/registreren bezoekers, receptie- en portiersdiensten
  • Indien nodig informatie delen met Politie, Koninklijke Marechaussee en andere overheidsinstanties
  • In overleg met u onze rechercheurs inschakelen voor nader onderzoek