Onderzoek fraude en diefstal Previous item Screening

Onderzoek fraude en diefstal

Gemiddeld 6% van uw omzet gaat verloren aan diefstal van goederen, geld, informatie en/of tijd door uw eigen medewerkers. Hoe groter uw onderneming hoe kwetsbaarder. Gedragsveranderingen van een werknemer kunnen een belangrijk signaal zijn voor interne criminaliteit.

Wij kunnen discreet preventief onderzoek doen om uw bedrijfsrisico in kaart te brengen en u adviseren hoe deze risico’s kunt verkleinen. Bij duidelijke signalen kunnen wij gedegen recherche onderzoek naar de vermeende diefstal en /of fraude, zodat u ook juridisch sterk staat bij vervolgstappen en maatregelen.

Uiteraard kunnen wij naast onderzoek in opdracht van bedrijven ,ook onderzoek verrichten naar fraude en diefstal in de particuliere sector. Daarnaast kunnen wij diverse onderzoeken doen voor verzekeringsmaatschappijen.

Verder kan ons onderzoek zich richten op o.a.:

 • Oplichting
 • Afpersing
 • Chantage
 • Integriteit onderzoeken / screening
 • Digitale recherche
 • Diefstal

Ons onderzoek kan bestaan uit de volgende onderdelen (niet limitatief):

 • Dossieronderzoek/verzamelen en analyseren van bestanden
 • Plaatsen camera’s en/of andere technische middelen
 • Statische en dynamische observatie
 • Horen van betrokkenen in het onderzoek
 • Advies aangifte Politie