Vastgoedcontrole Next item Opsporing personen

Vastgoedcontrole

Uit onderzoek is gebleken dat de Nederlandse woningcorporaties jaarlijks ongeveer 11.000 gevallen constateren van onrechtmatig gebruik van huurwoningen (onderhuur of strafbare feiten zoals  b.v. hennepteelt, prostitutie, wapen- en drugshandel). De totale schade bedraagt zo’n 11 miljoen euro per jaar.

Door een wijziging in de Opiumweg (maart 2015), kan een verhuurder zelf aansprakelijk en als strafbaar aangemerkt worden. Dit geldt ook voor makelaars. De verhuurder heeft een zorgplicht om misstanden te voorkomen en kan worden gestraft met een gevangenisstraf (max. 3 jaar) of een geldboete van maximaal 81.000 euro als hier niet aan voldaan wordt. Daarnaast heeft de burgermeester de bevoegdheid om woningen, lokalen en bedrijfsruimten te sluiten.

Global S.I. Group heeft een uniek concept ontwikkeld om vastgoedeigenaren te ontzorgen in hun strijd tegen bovengenoemde woonfraude. Mede vanuit onze jarenlange ervaring bij de Politie, in de integrale overheidsbrede aanpak van criminogene bedrijfsterreinen, is onze aanpak tot stand gekomen.

De combinatie van toezicht en het zijn van een justitieel erkend recherchebureau, maakt dat wij in elke situatie kunnen adviseren, controleren en onderzoeken. Dit ter voorkoming van inkomstenderving en door de rechter en/of overheidsinstellingen opgelegde sancties.

Wij kunnen u adviseren over een preventieve aanpak. Hierbij kunt u denken aan:

  • Aanpassen van huurcontracten
  • Controles,
  • Screening
  • Recherche onderzoek

In het geval er reeds misstanden gesignaleerd zijn kunnen wij u een repressieve aanpak bieden om uw risico’s zo laag mogelijk te houden, waarbij zo nodig de Politie in kennis wordt gesteld. Door overheidsinstanties zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken kan de schade beperkt worden.

 Wij adviseren u graag welke aanpak voor uw situatie het meest doeltreffend is.