Fraude onderzoek Previous item Verhaalsonderzoek Next item Security audit

Fraude onderzoek voor bedrijven en particulieren

Fraude is een veelvoorkomend probleem, zowel voor bedrijven als voor particulieren. Binnen bedrijven is CEO-fraude een voorbeeld van een veel voorkomende vorm van fraude. Hierbij doet de fraudeur zich voor als de directeur/directrice van uw bedrijf en stuurt via uw naam e-mails naar werknemers. Deze onopvallende manier van fraude kan er voor zorgen dat personeel reageert en gevoelige informatie meestuurt. Andere vormen van fraude zijn woonfraude, merkenfraude en declaratiefraude.

Wanneer is een fraude onderzoek nodig?

Vermoedt u dat er gefraudeerd wordt of heeft u een vorm van fraude ontdekt bij een van uw medewerkers? Dan is het essentieel om zo spoedig mogelijk stappen te ondernemen en een fraudeonderzoek te starten. Hiermee beperkt u zoveel mogelijk financiële- of imagoschade. De rechercheurs van Global S.I. Group verzamelen bewijs en helpen bij de vervolgstappen.

Onze aanpak bij onderzoek naar fraude

Het onderzoek dat onze specialisten uitvoeren is gericht op waarheidsvinding en het vinden van voldoende bewijs om fraude aan te tonen en eventueel een schadevergoeding te eisen van de dader. De rechercheurs kunnen ter ondersteuning van het onderzoek technische hulpmiddelen inzetten, zoals verborgen camera’s of plaatsbepalingsapparatuur. Onregelmatigheden worden zo snel mogelijk opgelost om verdere schade te beperken.

Het fraudeonderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een plan van aanpak. Zo is het proces altijd inzichtelijk.

Bekijk onze werkwijze

Specialist in fraude onderzoek

De rechercheurs van Global S.I. Group zijn gespecialiseerd in het bewijzen van verschillende vormen van fraude. Situaties waarbij wij kunnen helpen zijn o.a.:

  • Vastgoed controle en onderzoek naar fraude bij onrechtmatig gebruik van huurwoningen zoals onderhuur. Maar ook het gebruik van huurpanden voor strafbare feiten als hennepteelt, prostitutie, wapen- of drugshandel.
  • Onderzoek naar ziekteverzuim bij twijfel over frequent of kortdurend ziekteverzuim van uw werknemer(s).
  • Onderzoek naar verzekeringsfraude: met opzet misleiden van een verzekeraar.

Fraudepreventie: voorkom risico’s

Bent u op de hoogte van alle risico’s rondom het thema fraude? Om ervoor te zorgen dat u of uw bedrijf geen slachtoffer wordt van fraude geven wij ook gericht veiligheidsadvies, waarbij fraude een belangrijk item is.

Wilt u meer informatie of heeft u per direct advies nodig?

Heeft u vragen over fraudeonderzoek? Neem vrijblijvend contact op voor informatie of advies.

Neem contact op

BEL DIRECT 020-2101175