Onze werkwijze

Global Security & Investigations Group is een onafhankelijk recherche- en veiligheidsadviesbureau. Wij leveren een totaalpakket aan diensten op het gebied van veiligheid en (recherche)onderzoek. Wij hanteren een consistente werkwijze zodat u altijd inzicht heeft in onze werkzaamheden.

Kosteloze en vrijblijvende intake
Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek nemen wij uw vraagstukken door en zoeken we naar de juiste oplossing en/of gewenste maatregelen.
Plan van aanpak
Na het intakegesprek stellen wij een plan van aanpak op met een heldere doelstelling. Het onderzoek is opgedeeld in drie fases, zodat u inzicht heeft in de voortgang van de zaak en de bijbehorende kosten. Op basis van de bevindingen na het onderzoek voorzien wij u van het juiste advies en kunnen onze specialisten ondersteunen bij de eventueel te nemen vervolgstappen.

  • Fase 1: Voorbereiding en analyse
  • Fase 2: Operationeel tactisch en digitaal onderzoek
  • Fase 3: Rapportage en evaluatie

Rapportage
Wij doen altijd tactisch, digitaal en technisch onderzoek. Deze methoden passen wij ook toe in het programma Hunted, dat u wellicht van televisie herkent. Deze methodieken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vullen elkaar naadloos aan.

  • Tactisch onderzoek

Dit is het onderzoek op het plaats delict en bestaat o.a. uit het horen van getuigen en betrokkenen. Het houdt ook in dat we verdachten kunnen confronteren met bewijslast. Observatie door onze rechercheurs, soms met behulp van verborgen camera’s of undercover werkzaamheden valt ook onder tactisch onderzoek.

Undercover werkzaamheden
Tijdens undercover werkzaamheden verzamelen onze rechercheurs inlichtingen over een persoon, netwerk of organisatie, zonder dat deze partij hiervan bewust is. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door een aankoop te organiseren onder een pseudo identiteit.

Wanneer passen wij undercover werkzaamheden toe?
Undercover werkzaamheden passen wij toe bij bijvoorbeeld het opsporen van aanbieders van gestolen goederen, het vermoeden van plagiaat, oplichting of bedreiging. Ook passen wij undercover methodieken toe bij het aantonen en inzichtelijk maken van heling trajecten.

Een voorbeeld hiervan is een zaak waarbij iemand met valse identiteitspapieren voor tienduizenden euro’s video- en camera apparatuur huurde en doorverkocht op een veilingsite. Onze rechercheurs konden door snel en doeltreffend optreden veel schade kunnen beperken en voldoende bewijs verzamelen voor juridische vervolgstappen.

  • Digitaal onderzoek

Met een digitaal onderzoek zoeken we naar sporen van onrechtmatig gebruik door middel van data of gegevensdragers. Dit onderzoek wordt toegepast om netwerken inzichtelijk te maken en/of personen te screenen. Met onze innovatieve, digitale opsporingstechnieken kunnen wij de identiteit van anonieme afzenders of verblijfslocaties succesvol achterhalen.

  • Technisch onderzoek

Technisch onderzoek ondersteunt de observatie tijdens een tactisch onderzoek. Wij maken hierbij onder andere gebruik van camera- en plaatsbepalingsapparatuur.

In welke situaties zetten wij technisch onderzoek in?
Deze methode wordt toegepast wanneer u uw (bedrijfs)eigendommen wilt beveiligen of wilt traceren. Wij leggen optioneel een digitaal hekwerk aan. Zo wordt een stil alarmsignaal afgegeven wanneer de tracker zich buiten het afgesproken gebied bevindt. De privacy van de gebruiker wordt gewaarborgd doordat de data van de tracker op onze afgeschermde server wordt opgeslagen. Deze gegevens worden alleen verstrekt bij incidenten.

Buiten het beveiligen van eigendommen, kan plaatsbepalingsapparatuur ook gebruikt worden om iemand voor een langere periode te volgen. Heeft u het vermoeden dat u zelf gevolgd wordt? Dan controleren wij u en uw eigendommen om de aanwezigheid van trackers.

Neem contact op

Kwaliteit en bewaking van privacy

  • Global S.I. Group conformeert zich aan de bindende Privacy Gedragscode van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Dit is een regelgeving opgesteld voor de beveiligingssector en particuliere recherchebureaus om misstanden te voorkomen en kwaliteit te waarborgen.
  • De Autoriteit Persoonsgegevens ziet er op toe dat alle aspecten rond privacy en het juiste gebruik van persoonsgegevens wordt nageleefd.
  • Onze rechercheurs zijn opgeleid en volledig gecertificeerd. De Global S.I. Group is een door het Ministerie van Justitie goedgekeurd recherche- en veiligheidsadviesbureau (POB nr. 1532, ND nr. 4733).
  • Global S.I. Group is aangesloten bij de overkoepelende brancheorganisatie BPOB.
BEL DIRECT 020-2101175